צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הגדרות כלליות
  • שיעור - סוגי משולשים
  • שיעור - קטעים מיוחדים במשולש
  • שיעור - משפטים כלליים במשולשים
 • זוויות במשולשים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • משולש שווה שוקיים
  • שיעור - משפטים במשולש שווה שוקיים
  • שיעור - משפטים במשולש שווה צלעות
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • חפיפת משולשים
  • שיעור - חפיפת משולשים
  • שיעור - ארבעת משפטי החפיפה
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
 • זווית חיצונית במשולש
  • שיעור - זווית חיצונית למשולש
  • שאלה 35
 • משולש ישר זווית
  • שיעור - משפטים יסודיים במשולש ישר זווית
  • שיעור - משפט התיכון ליתר במשולש ישר זווית
  • שיעור - משפט פיתגורס
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
 • קטע אמצעים במשולש
  • שיעור - קטע אמצעים במשולש
  • שיעור - משפטים הפוכים של קטע אמצעים
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47 סעיף א
  • שאלה 47 סעיף ב
 • מפגש תיכונים במשולש
  • שיעור - מפגש התיכונים במשולש
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51