צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מרובע כללי
  • שיעור - מהו מרובע
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • המקבילית
  • שיעור - הגדרת המקבילית
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שיעור - אופן ההוכחה שמרובע הוא מקבילית
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
 • המלבן
  • שיעור - הגדרת המלבן
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שיעור - אופן ההוכחה שמרובע הוא מלבן
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
 • המעוין
  • שיעור - הגדרת המעוין
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שיעור - אופן ההוכחה שמרובע הוא מעוין
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
 • הריבוע
  • שיעור - הגדרת הריבוע
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שיעור - אופן ההוכחה שמרובע הוא ריבוע
  • שאלה 42
  • שאלה 43
 • הטרפז
  • שיעור - הגדרת הטרפז
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שיעור - טרפז ישר זווית וטרפז שווה שוקיים
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שיעור - קטע אמצעים בטרפז
  • שאלה 59
  • שאלה 60
  • שאלה 61
  • שאלה 62
  • שאלה 63
  • שאלה 64
 • הדלתון
  • שיעור - הגדרת הדלתון
  • שאלה 65
  • שאלה 66
  • שאלה 67
 • סיכום משפחת המרובעים
  • שיעור - סיכום משפחת המרובעים