צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • קשתות ומיתרים במעגל
  • שיעור - המעגל והגדרות יסודיות
  • שיעור - מדידת קשתות
  • שיעור - משפטים העוסקים במיתרים במעגל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • אנך אמצעי למיתר
  • שיעור - משפט אנך אמצעי למיתר
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 סעיף א
  • שאלה 13 סעיף ב
  • שאלה 14
 • זוויות מרכזיות והיקפיות במעגל
  • שיעור - משפטים בין זוויות היקפיות וקשתות
  • שיעור - משפט שבין זוויות מרכזית והיקפית הנשענות על אותה הקשת
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
 • זווית היקפית הנשענת על קוטר
  • שיעור - זווית היקפית הנשענת על קוטר
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
 • משיקים למעגל
  • שיעור - משיק למעגל והקשר לרדיוס בנקודת ההשקה
  • שיעור - שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה שמחוצה לו
  • שיעור - קטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודת החיתוך של שני משיקים למעגל
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32 סעיף א
  • שאלה 32 סעיף ב
  • שאלה 33
 • משיק ומיתר
  • שיעור - משיק ומיתר במעגל
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
 • שני מעגלים
  • שיעור - מצבים הדדיים בין שני מעגלים
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
 • מעגל חוסם ומעגל חסום
  • שיעור - משולש חוסם וחסום במעגל
  • שאלה 44
  • שיעור - מרובע חסום במעגל
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שיעור - מרובע חוסם מעגל
  • שאלה 50
  • שאלה 51
 • שטחים והיקפים במעגל
  • שיעור - תזכורת על היקף ושטח של מעגל
  • שיעור העשרה - מצולע משוכלל
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שאלה 59
  • שאלה 60