צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית
  • שיעור - מיקום נקודות על מערכת הצירים
  • שיעור - אמצע קטע בין שתי נקודות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שיעור - מרחק בין שתי נקודות
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שיעור - שיפוע בין שתי נקודות
  • שאלה 14
  • שאלה 15
 • משוואת הישר
  • שיעור - משמעות השיפוע
  • שיעור - שיפועי קטעים מקבילים לצירים
  • שיעור - משוואת הישר המפורשת
  • שיעור - משוואת הישר - המשך
  • שאלה 16 סעיף א
  • שאלה 16 סעיף ב
  • שאלה 16 סעיף ג
  • שאלה 16 סעיף ד
  • שאלה 16 סעיף ה
  • שאלה 16 סעיף ו
  • שאלה 17 סעיף א
  • שאלה 17 סעיף ב
  • שאלה 17 סעיף ג
  • שאלה 17 סעיף ד
  • שאלה 18
  • שיעור - האם הנקודה על הישר
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
 • מצבים הדדיים בין ישרים
  • שיעור - נקודת החיתוך בין שני ישרים
  • שיעור - מצב הדדי בין ישרים
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27 סעיפים א-ב
  • שאלה 27 סעיפים ג-ד
  • שאלה 27 סעיפים ה-ו
  • שאלה 27 סעיפים ז-ח
 • שאלות מסכמות
  • שיעור - ישרים המקבילים לצירים
  • שיעור - הנוסחה למציאת משוואת ישר
  • שיעור - נוסחת שיפוע באמצעות טנגנס הזווית
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30 סעיף א
  • שאלה 30 סעיף ב
  • שאלה 31
  • שאלה 32