צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אי-שוויונים ממעלה ראשונה
  • שיעור - מהו אי-שוויון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • אי-שוויונים ממעלה שנייה
  • שיעור - פתרון אי שוויון ריבועי באמצעות שיטת הנחש
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • אי-שוויונים ממעלה שלישית
  • שיעור - פתרון אי שוויון ממעלה גבוהה באמצעות שיטת הנחש
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
 • אי-שוויונים עם מנה
  • שיעור - פתרון אי שוויון עם מנה באמצעות שיטת הנחש
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
 • אי-שוויונים כפולים מערכות או, וגם
  • שיעור - חיתוך ואיחוד של תחומים
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
 • שאלות מסכמות – אי-שוויונים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלות 10-12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
 • תחום הגדרה
  • שאלה 1
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף ג
  • שאלה 2 - סעיף ד