שאלון 804 מיקודית
מחיר הקורס: ₪99   ₪ 148.5
לרכישת הקורס
כולל:
35 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבחן 1

  זמן: 1:23 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבחן 2

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מבחן 3

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מבחן 4

  זמן: 1:24 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מבחן 5

  זמן: 1:23 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מבחן 6

  זמן: 1:23 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מבחן 7

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מבחן 8

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מבחן 9

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מבחן 10

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מבחן 11

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מבחן 12

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מבחן 13

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מבחן 14

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מבחן 15

  זמן: 1:11 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מבחן 16

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מבחן 17

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מבחן 18

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מבחן 19

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מבחן 20

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - מבחן 21

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - מבחן 22

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - מבחן 23

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - מבחן 24

  זמן: 1:23 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - מבחן 25

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪14
  הצץ בפרק