שאלון 804
מחיר הקורס: ₪399   ₪ 598.5
לרכישת הקורס
כולל:
139 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום

  זמן: 15:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 2 - משוואות אלגבריות
  משוואה ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואה ריבועית (משוואה ממעלה שנייה), משוואות ממעלה שלישית ומעלות גבוהות, משוואות דו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, משוואות עם שורשים, משוואות עם ערך מוחלט, מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים ממעלה שנייה.

  זמן: 11:03 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 3 - אי שיוויונים אלגבריים
  אי שיוויוינים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שיוויוינים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויוינים עם מנה, אי שיויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויוינים עם ערך מוחלט

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 4 - בעיות מילוליות
  בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה, בעיות בהנדסת המישור, בעיות בהנדסת המרחב

  זמן: 9:01 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 5 - גיאומטריה אנליטית - הישר
  מרחק בין נקודות, אמצע קטע, משוואת הישר, שיפוע של ישר, מציאת משוואת ישר לפי נקודה ושיפוע או שתי נקודות, שאלות מסכמות במשוואת ישר

  זמן: 5:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 6 - גיאומטריה אנליטית - המעגל
  משוואת המעגל הקנוני, משוואת מעגל כללי, נקודה בתוך מעגל, מחוץ למעגל ועל היקף מעגל, מעגל המשיק לצירים, משיק למעגל, שני מעגלים

  זמן: 1:51 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 7 - הסתברות קלאסית
  הגדרת הסתברות, מאורע משלים, חיתוך ואיחוד מאורעות, מאורעות תלויים ובלתי תלויים, שאלות עם ניסוי אחד ושני ניסויים תלויים ובלתי תלויים, הסתברות מותנית, דיאגרמת עץ, טבלה דו ממדית, התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי. התפלגות בינומית מותנית.

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 8 - מבוא לגיאומטריה של המישור
  מושגי יסוד בגיאומטריה של המישור, חיבור וחיסור קטעים, חיבור וחיסור זוויות, זוויות קדקודיות, זוויות משלימות, זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים.

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 9 - גיאומטריה - משולשים
  סכום זוויות במשולש, סוגי משולשים - משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, משולש שווה צלעות, חפיפת משולשים, משפטים במשולש שווה שוקיים, משפטים במשולש ישר זווית, זווית חיצונית במשולש, קטע אמצעים במשולש, מפגש תיכונים במשולש

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 10 - גיאומטריה - מרובעים
  סכום זוויות במרובע, המקבילית, המלבן, המעוין, הריבוע, הטרפז, טרפז שווה שוקיים וטרפז ישר זווית, קטע אמצעים בטרפז, דלתון

  זמן: 8:59 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 11 - גיאומטריה - שטחים והיקפים
  שטחים של משולשים, היקפים של משולשים, שטחים והיקפים של מרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 12 - גיאומטריה - המעגל
  הגדרות יסודיות במעגל, משפטים העוסקים בקשתות ומיתרים במעגל, משפט אנך למיתר במעגל, זווית מרכזית וזווית היקפית במעגל, זווית היקפית הנשענת על קוטר, משיק למעגל, שני משיקים היוצאים מנקודה שמחוץ למעגל, משיק ורדיוס בנקודת השקה, זווית בין משיק ומיתר במעגל, שני מעגלים, מרובע חסום במעגל, מרובע חוסם מעגל, שטח של מעגל, היקף של מעגל

  זמן: 7:27 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 13 - גיאומטריה - פרופורציה ודמיון
  משפט תאלס, הרחבות של משפט תאלס, משפט חוצה זווית, דמיון משולשים, יחסים בין קטעים במשולשים דומים, יחסי שטחים של משולשים דומים

  זמן: 6:28 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 14 - גיאומטריה - שאלות חזרה
  שאלות שונות ללא פרופורציה, שאלות שונות הכוללות פרופורציה ודמיון

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 15 - טריגונומטריה במשולש ישר זווית
  ארבעת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס וקוטנגנס. שאלות במשולשים הנפתרות ע"י שימוש בטריגונומטריה

  זמן: 2:25 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 16 - זהויות טריגונומטריות
  זהויות יסוד, ערכי הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות מיוחדות, הגדרת מעגל היחידה, זהויות של מעגל היחידה הטריגונומטרי, זהויות עבור זוויות הגדולות מ-360 מעלות, זהויות של סכום והפרש זוויות, זהויות של זווית כפולה, זהויות של סכום והפרש פונקציות.

  זמן: 5:11 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 17 - טריגונומטריה במישור
  משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, שטח משולש לפי שתי צלעות וסינוס הזווית שבניהן, שטח משולש לפי צלע ושתי זוויות סמוכות.

  זמן: 7:54 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 18 - חשבון דיפרנציאלי - נגזרות ומשיקים
  נגזרות יסודיות, מציאת שיפוע משיק לגרף פונקציה, מציאת משוואת משיק לגרף פונקציה, שאלות שונות עם משיקים.

  זמן: 3:44 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 19 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציות
  נקודות קיצון, חקירת פונקצית פולינום, תחום הגדרה של פונקצית מנה, תחום הגדרה של פונקצית שורש, אסימפטוטות של פונקציות מנה ושורש (אסימפטוטה אנכית ואופקית), חקירת פונקצית מנה ושורש, חקירת פונקציה עם פרמטר, פונקציה זוגית ואי-זוגית.

  זמן: 8:13 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 20 - חשבון דיפרנציאלי - הזזות ומתיחות של פונקציות
  הוספת קבוע לפונקציה, הכפלת קבוע בפונקציה, הזזת פונקציה ימינה ושמאלה, מתיחה וכיווץ של פונקציה, היפוך גרף של פונקציה ביחס לציר y, ערך מוחלט של פונקציה

  זמן: 4:19 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 21 - חשבון דיפרנציאלי - הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
  סרטוט גרף הנגזרת של פונקציה, מציאת נקודות קיצון של פונקציה לפי גרף הנגזרת, מציאת תחומי עלייה וירידה לפי גרף הנגזרת

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 22 - חשבון דיפרנציאלי - בעיות קיצון
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב.

  זמן: 2:26 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 23 - חשבון אינטגרלי
  האינטגרל הכללי, אינטגרלים מידיים, מציאת פונקציה קדומה, האינטגרל המסוים, חישובי שטחים יסודיים, שטח מתחת לציר איקס, חישובי שטחים שבין שתי פונקציות, חישובי שטחים מורכבים, חישובי שטחים עם פרמטרים, חישובי שטחים עם פונקציה רציונאלית ועם פונקצית שורש, חישובי שטחים שבין גרף הנגזרת והצירים

  זמן: 9:49 שעות   מחיר: ₪29