שווי מאזני
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
29 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - השקעה בחברה כלולה - IAS 28 - פרק הקדמה

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבנה תרגיל - צירוף עסקים

  זמן: 3:34 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - יום הרכישה - היום הראשון

  זמן: 3:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לאחר יום הרכישה

  זמן: 6:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סוגיות שונות

  זמן: 4:55 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - שינויים בשיעור החזקה

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - עסקאות פנימיות

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מודל הערכה מחדש וניירות ערך זמינים למכירה - דגשים

  זמן: 1:00 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - פרק תרגול ברמת מבחן

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק