מבוא לסטטיסטיקה והסתברות ב
משך הקורס: 71 שעות
ספר קורס צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אי שוויונים בהסתברות

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אמידה נקודתית

  זמן: 7:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רווח סמך לפרופורציה

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - רווח סמך ליחס שונויות

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בדיקת השערות כללית (סיכוי לטעויות ועוצמת מבחן)

  זמן: 2:06 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הלמה של ניימן פירסון

  זמן: 2:05 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 5:41 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - בדיקת השערות על פרופורציה

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - בדיקת השערות על שונויות

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  זמן: 3:35 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - מבחני חי בריבוע

  זמן: 4:24 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - ניתוח שונות חד כיוונית

  זמן: 2:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - מבחנים אפרמטריים למדגם יחיד

  זמן: 1:32 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - מבחנים אפרמטרים למדגמים מזווגים

  זמן: 5:56 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - מבחנים אפרמטריים למדגמים בלתי תלויים

  זמן: 2:17 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  זמן: 3:21 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - גודל האפקט

  זמן: 2:53 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - ניתוח שונות דו כיווני

  זמן: 4:26 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק