מבוא לסטטיסטיקה והסתברות א
משך הקורס: 62 שעות
ספר קורס צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - בעיות בסיסיות בהסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:47 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה - כלל המכפלה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קומבינטוריקה - תמורה - סידור עצמים בשורה

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קומבינטוריקה- סידור עצמים במעגל

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קומבינטוריקה - דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  זמן: 56 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר ועם החזרה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  זמן: 2:02 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - הסתברות מותנית במרחב דגימה אחיד

  זמן: 24 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הסתברות מותנית במרחב לא אחיד

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  זמן: 1:24 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שאלות מסכמות בהסתברות

  זמן: 1:27 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - המשתנה המקרי הבדיד -תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי בדיד

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - המשתנה המקרי הבדיד - טרנספורמציה ליניארית

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות גיאומטרית

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות אחידה

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - הפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות פואסונית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות היפרגאומטרית

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות בינומית שלילית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - קירוב פואסוני להתפלגות הבינומית

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - המשתנה המקרי הרציף - התפלגויות כלליות ללא אינטגרלים

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - המשתנה המקרי הרציף - התפלגויות כלליות - שימוש באינטרגלים

  זמן: 2:06 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות מעריכית

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות אחידה

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - התפלגות ארלנג(גמא)

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - טרנספורמציה על משתנה מקרי רציף

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - פונקציה יוצרת מומנטים

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - תכונות של פונקציה יוצרת מומנטים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - משתנה דו מימדי בדיד - פונקצית הסתברות משותפת

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בן משתנים

  זמן: 60 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - המשתנה המקרי הדו מימדי - קומבינציות ליניאריות

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - המשתנה המקרי הדו ממדי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - התפלגות מולטינומית

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - התפלגות לוג נורמלית

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - סטטיסטיקה תיאורית - הקדמה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - סטטיסטיקה תיאורית - סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה על סולמות מדידה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 48 - סטטיסטיקה תיאורית - הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 49 - סטטיסטיקה תיאורית - גבולות מדומים וגבולות אמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 50 - סטטיסטיקה תיאורית - סכימה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 51 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 52 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 53 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 54 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - ממוצע סטיות מוחלטות מהחציון

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 55 - סטטיסטיקה תיאורית - ממוצע משוקלל ושונות מצורפת

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 56 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי - ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 57 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי - אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 58 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי - אחוזונים בטבלת שכיחויות בדידה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 59 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספומרציה ליניארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 60 - סטטיסטיקה תיאורית - מקדם ההשתנות

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 61 - סטטיסטיקה תיאורית - תרשים קופסא - boxplot

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 62 - סטטיסטיקה תיאורית - ניתוח פלטים

  זמן: 5 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 63 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי אסימטריה

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 64 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 65 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות אמריקאיות

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 66 - מדדי קשר - מדד הקשר של קרמר

  זמן: 19 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 67 - מדדי קשר - מדד הקשר פי

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 68 - מדדי קשר - מדד הקשר למדא

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 69 - מדדי קשר - מדד הקשר של ספירמן

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 70 - מדדי קשר - מדד הקשר הליניארי - פירסון

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 71 - מדדי קשר - השפעת הטרנספורמציה הלינארית על מדד הקשר של פירסון

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 72 - מדדי קשר - רגרסיה ליניארית

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 73 - מדדי קשר - שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 74 - מדדי קשר- מדד הקשר אתא

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 75 - מדדי קשר - בחירת מדד מתאים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 76 - תרגול טענות

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 77 - תרגול שאלות אמריקאיות

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 78 - נוסחת התוחלת השלמה

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 79 - נוסחת השונות השלמה ( שונות של משתנה מותנה )

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 80 - חישוב תוחלת ושונות על ידי פירוק לאינדיקטורים

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 81 - מערכות חשמליות

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 82 - התפלגות מינימום ומקסימום

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 83 - המשתנה המקרי הדו ממדי הרציף

  זמן: 3:09 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 84 - קונבולוציה - התפלגות סכום משתנים בלתי תלויים

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק