המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - משוואות וגרפים
  משוואה ממעלה ראשונה, שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואה ריבועית, משוואה ממעלה שלישית ומעלה, מערכת צירים, הפונקציה הלינארית, הפונקציה הריבועית

  זמן: 13:47 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אלגברה - משוואות ישרים ופרבולות

  זמן: 6:49 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות
  חזקה ושורש, חוקי החזקות והשורשים, פתרון משוואות מער

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוגריתמים
  הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, משוואות לוגריתמיות, שימושי הלוגריתמים

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הסתברות
  מאורע, חיתוך ואיחוד מאורעות, מאורעות בלתי תלויים, עץ הסתברויות, הסתברות מותנית, טבלת הסתברויות, התפלגות בינומית

  זמן: 5:38 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הנגזרת
  סילבוס, הגדרת הנגזרת, המשמעות הגיאומטרית של הנגזרת

  זמן: 4:07 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - גיאומטריה אנליטית
  ישר לפי שיפוע ונקודה, ישר לפי שתי נקודות, ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, אמצע קטע, אורך קטע, בעיות במצולעים

  זמן: 6:08 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק