המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית מדדי פיזור- טווח וסטיית תקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - טרנספורמציה ליניארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שאלות מסכמות בסטטיסטיקה תיאורית

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מדד הקשר פירסון

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מדדי קשר- השפעת טרנספורמציה לינארית על פירסון

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:07 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - קומבינטוריקה -דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  זמן: 24 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - שאלות מסכמות בהסתברות

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - שאלות אמריקאיות

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק