חשבונאות רשות ניירות ערך
משך הקורס: 23 שעות
הורד את ספר הקורס

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה, בנושא תאימות הקורס לתכנים בבחינה - לחץ ראה/י עוד

לתשומת לבכם,

בחינת הרשות לניירות ערך בנושא חשבונאות היא בחינה מורכבת, אשר מאגדת בתוכה

מספר רב של נושאים בחשבונאות, כאשר רמת הידע הנדרש מכל נושא הוא נמוך יחסית.

קרי, הקושי העיקרי בעיני הוא התמודדות עם כמות רבה מאוד של נושאים "רוחביים", ולא

קושי ב"עומק" של נושא ספציפי. על כן, לא להיבהל מכך שיש כמות נושאים רבה, ובמקביל

לקחת בחשבון שבהחלט יש צורך בלימוד רב לקראת המבחן.

תוכנית הלימוד לקראת הבחינה: לימוד מא' ועד ת' של הנושאים באתר לפי הסדר שלהם

באתר (חשוב לעבוד לפי הסדר של הפרקים באתר). 

 

הקורס באתר אינו נותן מענה עבור הנושאים הבאים:

 • אג"ח
 •  רווח למניה
 • דוחות מאוחדים
 • נושאים תיאורטיים: תשלום מבוסס מניות, חכירות

 

לאחר סיום הלימוד באמצעות האתר, אנא גשו לשיחזורי הבחינות אשר מתפרסמים

בכלי תקשורת שונים (גוגל "שיחזור בחינה מקצועית דצמבר 1993" יעבוד מצויין)

ותתרגלו את השיחזורים עצמם. 

 

בהצלחה !

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - זהות חשבונאית פרק המבוא

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הזהות החשבונאית

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - יחסים פיננסיים

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תיאוריה חשבונאית

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  זמן: 2:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רכוש קבוע

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - ירידת ערך

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - נדלן להשקעה

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הון עצמי

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מיסים על הכנסה

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - השקעה במניות שווי הוגן דרך רווח והפסד

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - נכס פיננסי זמין למכירה

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - השקעה במניות חברה כלולה

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תזרים מזומנים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - הכנסות

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - נכסים בלתי מוחשיים

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - דוחות לתקופת ביניים

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק