סטטיסטיקה להנדסאי וטכנאי תוכנה
משך הקורס: 64 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספומרציה ליניארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מדד הקשר פירסון

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מדדי קשר- השפעת טרנספורמציה לינארית על פירסון

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  זמן: 56 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - קומבינטוריקה -דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  זמן: 42 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - שאלות מסכמות בהסתברות

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - ההתפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - משנה דו-מימדי בדיד - פונקצית הסתברות משותפת

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בן משתנים

  זמן: 60 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - המשתנה המקרי הדו ממדי - קומבינציות ליניאריות

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 48 - רווח סמך לפרופורציה

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 49 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 50 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 51 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 52 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 53 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 54 - בדיקת השערות כללית (סיכוי לטעויות ועוצמת מבחן)

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 55 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 56 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 5:41 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 57 - בדיקת השערות על פרופורציה

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 58 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 59 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 2:03 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 60 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 61 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 62 - בדיקת השערות על שונויות

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 63 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  זמן: 3:35 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 64 - מבחני חי בריבוע

  זמן: 3:10 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 65 - ניתוח שונות חד כיוונית

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק