תורת החשמל
משך הקורס: 56 שעות
ספר קורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
קורס תורת החשמל הנו קורס יסודי במגמת הנדסת חשמל המותאם לבחינות הסופיות של מה"ט בפרט ולתלמידים הלומדים במגמת חשמל במוסדות שונים בארץ בכלל. הקורס מכיל את הרקע הפיזיקלי והמתמטי הנדרש בכל שלב על מנת להבין את שורשם של המושגים השונים בחשמל.
הקורס בנוי מארבעה חלקים מרכזיים: מעגלי זרם ישר, הסליל והקבל המעגל החשמלי, מעגלי זרם חילופין ומעגלים מגנטיים.

ספר הקורס מכיל סיכום מדויק של כל תכני הסרטונים, התרגילים והתשובות באופן מלא. בנוסף תוכלו למצוא נספחים שונים בסופו להיעזרות כללית.

הקורס פותח בשיתוף מר ניר גהלי, מרצה לאלקטרוניקה וחשמל.

תקוותינו שקורס זה יקנה לכם את הכלים ההכרחיים להמשך הלימודים במגמות החשמל, האלקטרוניקה וההנדסה בצורה הטובה ביותר.
בברכה, צוות האתר גול.

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לחשמל והגדרות יסודיות
  פרק זה מכיל את הרקע הפיזיקלי והמתמטי להבנת המושגים: מטען ושדה חשמלי, מתח חשמלי, זרם חשמלי והתנגדות אוהמית, הקשר שבין הגדלים - חוק אוהם. הספק ואנרגיה חשמליים ומעגלי זרם ישר בסיסיים.

  זמן: 4:00 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - טכניקות בניתוח מעגלים חשמליים
  פרק זה עוסק בטכניקות השונות לניתוח מעגלי זרם ישר, הכרות עם מכשירי מדידה ושימושם במעגל החשמלי, משפטי הרשת העברת הספק מרבי והגדרת צרכנים וספקים במעגל.

  זמן: 10:06 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קבלים במעגל חשמלי
  בפרק זה מוצג הקבל בהקשר פיזיקלי תחילה ולאחר מכן בהקשר חשמלי. מפותחים הכלים המתמטיים הדרושים להבנת מעגלי RC ונלמדות טכניקות בניתוח מעגלי זרם ישר עם קבלים ומעגלי RC שונים.

  זמן: 3:23 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אלקטרומגנטיות וסלילים
  פרק זה עוסק בתהליכים אלקטרומגנטיים בסיסיים אשר מטרתם היא הבנת מושג ההשראות. לאחר מכן מובאים המושגים: כא"מ מושרה ואנרגיה מגנטית. לבסוף מוצגים מעגלי זרם ישר עם סלילים - מעגלי RL שונים ותופעות הקשורות למעגלים אלו.

  זמן: 2:16 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אותות חשמליים
  פרק זה משמש כמבוא למעגלי זרם חילופין. בתחילה נלמדים נושאים נבחרים בטריגונומטריה ולאחר מכן מוצגים אותות חשמליים שונים והטכניקות לניתוחן. מובאים המושגים: הספק ממוצע והספק RMS באותות כלליים ואותות מחזוריים שונים.

  זמן: 2:25 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - תופעות המעבר במעגלים מסדר ראשון ושני
  הפרק עוסק בניתוח מעגלים מסדר ראשון ושני, כתיבה ופתירה של משוואה דיפרנציאלית, פתרונות ZIR ו-ZSR, ניתוח עירורי כניסה שונים, ובדיון בצורות הפתרון ובדרך הגישה לשאלה.

  זמן: 10:45 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מעגלי זרם חילופין
  הפרק פותח בחשבון עם מספרים מרוכבים לצורך ניתוח פאזורי של מעגלי זרם חילופין. לאחר מכן מוצגים מעגלי זרם חילופין בסיסיים, העכבה החשמלית ומשולש עכבות, הדיאגרמה הפאזורית, משולש ההספקים, טכניקות שונות בניתוח מעגלי זרם חילופין ע"י שימוש במשפטי הרשת ומעגלי תהודה טוריים, מקבליים ומעורבים.

  זמן: 10:16 שעות   מחיר: ₪80
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - פונקציות תמסורת, סרטוטי בודה והתמרות לפלס
  פרק זה עוסק בניתוח פונקציות התמסורת של מעגלים שונים, כיצד לתאר אותם באמצעות סרטוטי בודה וכיצד לנתח מעגלים באמצעות התמרת לפלס

  זמן: 7:59 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מעגלים מגנטים
  הפרק פותח במעגלים מגנטים פשוטים המורכבים מסליל המלופף על גבי ליבה פרומגנטית ולאחר מכן עוסק בתכונות הדדיות שונות. בפרק נלמדים הנושאים: חוק אמפר, חוק הופקינסון, מציאת השראות עצמית, הדדית ושקולה בין סלילים מצומדים וחישובים שונים של עירור זרם חילופין.

  זמן: 4:06 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק