המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות
  מערכות שקולות, מטריצה המתאימה למערכת משוואות, פעולות שורה אלמנטריות, מטריצה מדורגת, מטריצה מדורגת קנונית, דירוג מטריצות, שיטת גאוס לפתרון מערכת משוואות, חקירת מערכת משוואות עם פרמטרים, פתרון מערכת משוואות מעל C ומעל Zn, שימושים של מערכות משוואות.

  זמן: 3:50 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מטריצות
  מטריצות, שוויון בין מטריצות, פעולות בין מטריצות, המטריצה המשוחלפת מוחלפת), מטריצה היחידה, כתיב מטריציאלי של מערכת משוואות, מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית, המטריצה ההפוכה, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההפוכה, פולינום של מטריצה.

  זמן: 3:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - דטרמיננטות
  חישוב דטרמיננטות בשיטות שונות כולל למטריצות כלליות, כללי הדטרמיננטות, כלל קרמר לפתרון מערכת משוואות, המטריצה הצמודה הקלאסית (adjA), שימושים של דטרמיננטות.

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מרחבים וקטורים
  מרחב וקטורי, תת מרחב וקטורי, צירופים לינאריים, מרחב נפרש, תלות לינארית , פתרון מערכת משוואות הומוגנית, בסיס וממד, חיתוך ואיחוד של בסיסים, משפט המימד, מרחב שורה ומרחב עמודה של מטריצה, דרגה של מטריצה, וקטור קואורדינטות, מטריצת המעבר מבסיס לבסיס.

  זמן: 4:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - תכנון לינארי

  זמן: 3:30 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - ייצוג מספרים
  הפרק עוסק בייצוג מספרים עשרוניים ובינארים, 4 פעולות אריתמטיות עם מספרים בינאריים חיוביים, המספרים המשלימים וביצוע פעולות עם מספרים בינאריים מכוונים ומסיים בקודים בינאריים שונים וייצוג בשיטת הנקודה הצפה

  זמן: 5:36 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - אלגברה בוליאנית ופונקציות בוליאניות
  הפרק עוסק בתיאור האלגברה הבוליאנית, הגדרות משפטים והוכחות. לאחר מכן יוצג תיאור מקיף של לוגיקה בינארית, שערים לוגיים ופונקציות בוליאניות - כתיבתן, פישוטים בסיסים תוך שימוש בתכונות והמשפטים הבוליאניות, ומימושים לוגים שונים.

  זמן: 4:55 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות
  בפרק זה נעסוק בטכניקות לפישוט וצמצום פונקציות בוליאניות כגון שיטת המפה ושיטת QM. בנוסף נלמד כיצד לממש פונקציות שונות לפי תכונותיהן באמצעות שערי NOR, NAND ו-XOR.

  זמן: 6:58 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק