תורת המחירים א


משך זמן הקורס
10 שעות ו - 36 דקות
מרצים
עופר לוי
הודעה לסטודנטים

לתשומת לבכם, אין מענה לנושא השמנה.

סילבוס הקורס (ניתן לרכוש פרקים בודדים)
1

פונקציות תועלת ועקומות אדישות

פונקציות תועלת, עקומות אדישות, תועלת שולית, שיעור תחלופה שולי וטרנספורמציה משמרת סדר.
2

בחירת הצרכן - ניתוח קו תקציב

קווי תקציב, שינויי מחירי המוצרים והכנסה, מגבלות תקציב מיוחדות, סל מתת.
3

בחירת הצרכן - פיתרון אופטימלי

בחירה אופטימלית של הצרכן, קו הכנסה תצרוכת, מיקסום תועלת תחת אילוצי תקציב, פיתרון פנימי ופיתרון פינתי.
4

שינויי הכנסה ומחירים

עקומת אנגל, קו הכנסה-תצרוכת, קו מחיר-תצרוכת, מוצר נורמלי, נייטראלי ונחות.
5

גמישויות

גמישות הביקוש העצמי, גמישות הביקוש ביחס להכנסה, גמישות הביקוש הצולבת ביחס למחיר המוצר השני וזהויות.
6

פיצויים

פיצוי הכנסה לפי היקס, CV
7

היצע עבודה והבטחת הכנסה

החלטת הצרכן בין עבודה לפנאי, היצע העבודה.שכר סף, הבטחת הכנסה.
8

שוק העבודה

11

מבחנים לדוגמא - מספר 1

12

מבחנים לדוגמא - מספר 2

13

מבחנים לדוגמא - מספר 3