המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - גיאומטריה אנליטית

  זמן: 25:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - טריגונומטריה במרחב

  זמן: 14:38 שעות   מחיר: ₪72
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - וקטורים

  זמן: 20:42 שעות   מחיר: ₪101
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מספרים מרוכבים

  זמן: 7:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - בעיות גדילה ודעיכה

  זמן: 5:08 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות ולוגריתמיות

  זמן: 6:10 שעות   מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 17:22 שעות   מחיר: ₪83
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חשבון אינטגרלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪24
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אינטגרלים מיידיים

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - אינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים"

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים

  זמן: 2:02 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - אינטגרלים בשיטת ההצבה

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות

  זמן: 2:51 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - פרק חזרה - אינטגרלים טריגונומטריים והצבות טריגונומטריות

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - האינטגרל המסוים
  אינטגרל מסוים. אינטגרל מסוים של פונקציה מפוצלת. אי שויונים עם אינטגרלים. סכום רימן.

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שימושי האינטגרל המסויים (שטח-אורך קשת)

  זמן: 7:03 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - שימושי האינטגרל המסויים (נפח-שטח מעטפת)

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק