המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - טכניקה אלגברית
  פירוק טרינום, משוואות ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות, משוואות ממעלה שניה, שלישית ודו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, שורשים, ערך מוחלט, אי שיוויונים מסוגים שונים, משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, תחום הגדרה.

  זמן: 12:31 שעות   מחיר: ₪63
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חקירת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה

  זמן: 3:05 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - בעיות מילוליות

  זמן: 6:08 שעות   מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סדרות

  זמן: 10:12 שעות   מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הסתברות קלאסית

  זמן: 10:15 שעות   מחיר: ₪51
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - גיאומטריה אוקלידית
  רקע, קווים וזוויות, משולשים, משולש כללי, משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, חפיפת משולשים, זווית חיצונית למשולש ומשולש ישר זווית, מרובעים, המעגל, פרופורציה ודימיון.

  זמן: 21:53 שעות   מחיר: ₪109
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - טריגונומטריה במישור
  משולש ישר זוית, זהויות טריגונומטריות, משוואות טריגונומטריות, טריגונומטריה במישור ותרגול מבגרויות.

  זמן: 21:45 שעות   מחיר: ₪109
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  זמן: 60:25 שעות   מחיר: ₪278
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תרגול מבגרויות - בעיות מילוליות

  זמן: 3:43 שעות   מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - תרגול מבגרויות - גיאומטריה

  זמן: 5:40 שעות   מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - תרגול מבגרויות - טריגונומטריה במישור

  זמן: 5:31 שעות   מחיר: ₪27
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תרגול מבגרויות - בעיות מקסימום ומינימום

  זמן: 4:36 שעות   מחיר: ₪23
  הצץ בפרק