המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - 806 - טכניקה אלגברית
  פירוק טרינום, משוואות ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות, משוואות ממעלה שניה, שלישית ודו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, שורשים, ערך מוחלט, אי שיוויונים מסוגים שונים, משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, תחום הגדרה.

  זמן: 12:31 שעות   מחיר: ₪63
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חקירת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה

  זמן: 3:05 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - בעיות מילוליות

  זמן: 6:08 שעות   מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סדרות

  זמן: 10:12 שעות   מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הסתברות קלאסית

  זמן: 10:15 שעות   מחיר: ₪51
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - גיאומטריה אוקלידית
  רקע, קווים וזוויות, משולשים, משולש כללי, משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, חפיפת משולשים, זווית חיצונית למשולש ומשולש ישר זווית, מרובעים, המעגל, פרופורציה ודימיון.

  זמן: 21:53 שעות   מחיר: ₪109
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - טריגונומטריה במישור
  משולש ישר זוית, זהויות טריגונומטריות, משוואות טריגונומטריות, טריגונומטריה במישור ותרגול מבגרויות.

  זמן: 21:45 שעות   מחיר: ₪109
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  זמן: 60:25 שעות   מחיר: ₪278
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תרגול מבגרויות - בעיות מילוליות

  זמן: 3:43 שעות   מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - תרגול מבגרויות - גיאומטריה

  זמן: 5:40 שעות   מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - תרגול מבגרויות - טריגונומטריה במישור

  זמן: 5:31 שעות   מחיר: ₪27
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תרגול מבגרויות - בעיות מקסימום ומינימום

  זמן: 4:36 שעות   מחיר: ₪23
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - גיאומטריה אנליטית
  נקודה וישר, המעגל, האליפסה, ההיפרבולה, מקומות גיאומטריים ותרגילי הוכחה.

  זמן: 25:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - טריגונומטריה במרחב
  הגדרות יסודיות, התיבה והקובייה, מנסרה ישרה, פירמידה ישרה.

  זמן: 14:38 שעות   מחיר: ₪72
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - וקטורים

  זמן: 20:42 שעות   מחיר: ₪101
 • פרק 16 - מספרים מרוכבים
  הגדרת i, המספר הצמוד, חקירת משוואה ריבועית מורכבת, מישור גאוס והצגה קוטבית של מספר מורכב, מעבר מהצגה אלגברית לקוטבית, פעולות חשבון בהצגה קוטבית, משפט דה מואבר, שורשים של מספרים מרוכבים, משוואת היחידה,תזכורת לסדרות והצגה אלגברית וטריגונומטרית.

  זמן: 7:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - בעיות גדילה ודעיכה

  זמן: 5:08 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות ולוגריתמיות

  זמן: 6:10 שעות   מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 17:22 שעות   מחיר: ₪83
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - חשבון אינטגרלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪24
  הצץ בפרק