המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - 804 - מבוא לאלגברה
  מספרים חיוביים ושליליים, סדר פעולות החשבון, חזקות ושורשים, מספרים מכוונים

  זמן: 4:44 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 2 - 804 - טכניקה אלגברית

  זמן: 12:46 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - 804 - בעיות מילוליות

  זמן: 8:34 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - 804 - גיאומטריה אנליטית

  זמן: 4:16 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - 804 - הסתברות קלאסית - הגדרות ומונחים

  זמן: 5:38 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - 804 - גיאומטריה אוקלידית

  זמן: 16:57 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - 804 - טריגונומטריה

  זמן: 7:31 שעות   מחיר: ₪44
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - 804 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  זמן: 21:54 שעות   מחיר: ₪119
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - 804 - בחינות לדוגמה

  זמן: 34:29 שעות   מחיר: ₪149
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - 805 - סדרות

  זמן: 9:36 שעות   מחיר: ₪44
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - 805 - טריגונומטריה במרחב

  זמן: 10:51 שעות   מחיר: ₪52
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - 805 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות ולוגריתמיות

  זמן: 6:10 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - 805 - בעיות גדילה ודעיכה

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪13
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - 805 - משוואות טריגונומטריות

  זמן: 4:25 שעות   מחיר: ₪17
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - 805 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות,לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 16:47 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - 805 - חשבון אינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות,לוגריתמיות וחזקה

  זמן: 6:13 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - 805 - בחינות לדוגמה

  זמן: 22:36 שעות   מחיר: ₪149
  הצץ בפרק